Vụn vặt

Đôi chút vụn vặt của cuộc sống được tôi gửi vào đây, là tùy bút, nhật ký hay là những câu chuyện nhỏ. Tất cả cho riêng bản thân tôi.

1. Phút nhìn lại

2. Chuyện đến trường

3. 130927 Dấu chấm lạnh

Advertisements