giúp tôi… làm ơn…

by Sumi

mười chín tuổi, tôi trải qua tất cả những cảm xúc đáng sợ nhất. bế tắc. tuyệt vọng. cô đơn…
trước giờ, tôi chỉ đọc cô đơn trong sách truyện trong tuyển thuyết, nhưng giờ đây vừa khóc vừa viết nhưngx dòng này. xung quanh tôi không có ai, không biết nói với ai, không biết phải làm gì, không biết đi thế nào, không biết quay lại thế nào thì tôi hiểu rồi. tôi hiểu thế nào là cô đơn. làm sao bây giờ, tôi không dừng lại được, tôi phải làm sao mới được? hả?

Advertisements